Služby pro krajinu a les / Arboristika

Arboristika

Nabízíme profesionální arboristrické práce jako je komplexní péče o stromy od výsadby přes odborný řez dřevin po rizikové kácení stromů.


Hrůša - arboristika - lístek Výsadby stromů

Při realizacích výsadby stromů upřednostňujeme výpěstky z místních školek. Dle požadavků investora provádíme výsadby dřevin s využitím lesnických sazenic (převážně ve volné krajině) až po výsadbu vzrostlých stromů. Ve zvláštních případech, kdy je nutno výsadby dřevin realizovat v letních měsících používáme pro tento případ speciálně pěstované sazenice systémem AIRPOT nebo Airpot-taška.  Pro ochranu kořenové zóny a kmene stromu v městském prostředí zajistíme dodávku litinových mříží od českého výrobce.


Hrůša - arboristika - lístek Řez dřevin

U vzrostlých stromů provádíme řez převážně stromolezeckou technikou. Obor arboristiky je velice dynamický, proto se do technologických postupů snažíme zapracovat vědecké poznatky moderní arboristiky, získané na odborných seminářích a konferencích.

Dle typu provádíme řezy dřevin
1.  zakládací řez dřevin
2.
  udržovací řez dřevin (zdravotní, bezpečnostní, redukční řezy)
3. speciální řez řez dřevin (tvarové řezy)


Hrůša - arboristika - lístekRizikové kácení stromů

specializujeme se na arboristiké práce jako je rizikové kácení stromů, to znamená kácení stromů ve ztížených podmínkách -  např. při nedostatku prostoru okolo stromu nebo pokud hrozí poškození nemovitosti  atd.  Pro rizikové kácení stromů využíváme stromolezeckých technik, popř. plošiny. Samozřejmostí je rizikové kácení stromů běžným způsobem „ze země“ v místech kde dovoluje prostor.


Hrůša - arboristika - lístekInstalace bezpečnostních vazeb

Pro eliminaci rozlomení větvení a zvýšení provozní bezpečnosti stromu provádíme instalace bezpečnostních vazeb dynamických, astatických.


Hrůša - arboristika - lístekFrézování pařezů

V rámci arboristických prací provádíme také frézování pařezů.


Hrůša - arboristika - lístekAir spade - pneumatický rýč

Nabízíme bezpečné odkrývání kořenů tlakovým vzduchem za pomocí pneumatického rýče - Air spade.


Galerie našich arboristických prací

Arboristika Jakub Hrůša - rizokové kázení

Působíme především v lokalitách Broumov, Náchod, Jaroměř, Police n. Metují, Teplice n. Metují, Hradec Králové, Pardubice, Hořice, Hronov, Česká Skalice, Nové Město nad Metují, Dvůr Králové...

 Zpět na všechny služby 


ISA - logo     EAC - logo     ISA- CZ - logo

  

Na veškeré krajinářské a arboristiké práce máme příslušná osvědčení a certifikace (pro práci s motorovou pilou, způsobilost k provádění výškových prací, příslušná řidičská oprávnění...) a odborné vzdělání biologickho charakteru. Důkazem snahy o neustálý kvalifikační růst jsou i účasti na školeních a seminářích v oblasti arboristiky (např. pořádaných Scholou arboriculturou). Samozřejmostí je pojištění firmy pro případ vzniku škody.


 

Máte zájem o naše krajinářské nebo arboristické práce?
Chcete upravit či založit park, zahradu či sad?
Kontaktujte nás. Obratem se vám ozvame.

Poptávka služeb