Služby pro krajinu a les / Arboristika

Krajinářské úpravy

Naše firma má bohaté zkušenosti s realizacemi úprav krajinných prvků jako jsou biokoridory a biocentra a biologickými částmi revitalizací toků, rekultivací krajiny a KPÚ.

Dlouhodobě působíme v oblastech CHKO Orlické hory a CHKO Broumovsko. Pro zajištění maximální kvality spolupracujeme krajinným architektem a dalšími odborníky.

CHKO Broumovsko   CHKO Orlické Hory - logo


Jakub Hrůša - arboristika - lístekNabízíme tyto krajinářské práce:

1. Realizace prvků ÚSES (územní systém ekologické stability) jako jsou biokoridory, biocentra a interakční prvky

2. Provádění biologických částí revitalizací toků, rekultivací krajiny a KPÚ (komplexních pozemkových úprav)

3. Zakládání a následná údržba stromořadí včetně návrhu druhové skladby.

4. Sečení luk, mokřadů a ruderalizovaných ploch lehkou mechanizací v místech kde není přístup nebo není žádoucí vstup těžké mechanizace.

5. Likvidace invazních druhů rostlin jako jsou křídlatka, bolševník, netýkavka žláznatá Reynoutria sp., Heracleum mantegazzianum Sommier et Levier,  Impatiens glandulifera Royle.

6. Výsadba mokřadních druhů s využitím zapěstovaných rostlin v rohožích (zajistíme nákup,  dopravu a instalaci rohoží) . Využití technologie je vhodné v místech se zvýšenou vodní erozí a v prostředí, kde je požadován  rychlý ekologický a estetický efekt.

7. Biotechnická opatření na vodních tocích jako např. zápletové plůtky, haťové válce, atd. - zajímavá alternativa „tvrdého“ opevnění.

8. Stavby povalových chodníků žebříků a mostků v místech se ztíženým přístupem.

9. Výroba a instalace drobných dřevoobjektů, zastřešené stojany na informační tabule, posezení, hraničníky atd. v přírodních turistických oblastech.


Realizace krajinářskách prací    

Ralizace dřevostaveb

Krajinářské úpravy - dřevěné schody

Působíme především v lokalitách Broumov, Náchod, Jaroměř, Police n. Metují, Teplice n. Metují, Hradec Králové, Pardubice, Hořice, Hronov, Česká Skalice, Nové Město nad Metují, Dvůr Králové...

 Zpět na všechny služby 


ISA - logo     EAC - logo     ISA- CZ - logo

  

Na veškeré krajinářské a arboristiké práce máme příslušná osvědčení a certifikace (pro práci s motorovou pilou, způsobilost k provádění výškových prací, příslušná řidičská oprávnění...) a odborné vzdělání biologickho charakteru. Důkazem snahy o neustálý kvalifikační růst jsou i účasti na školeních a seminářích v oblasti arboristiky (např. pořádaných Scholou arboriculturou). Samozřejmostí je pojištění firmy pro případ vzniku škody.


 

Máte zájem o naše krajinářské nebo arboristické práce?
Chcete upravit či založit park, zahradu či sad?
Kontaktujte nás. Obratem se vám ozvame.

Poptávka služeb